Zorg en Welzijn

Zorg:

Ik ben HBO-V verpleegkundige en heb de afgelopen jaren als JGZ verpleegkundige voor 4-19 jaar gewerkt bij GGD Flevoland en GGD Noord- en  Oost- Gelderland. Ook werkte ik namens de GGD NOG mee aan het programma voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in de gemeente Putten. Daar was ik kartrekker van de VPZ groep. 

Ik werk graag in de leefwereld van cliënten en ik richt me graag op het overbrengen van kennis en kunde aan ouders en kinderen. Soms gaat dat overbrengen van informatie gemakkelijk, maar het kan ook een puzzel zijn in het vinden naar een manier hoe je mensen kunt bereiken en hoe je de informatie zodanig overbrengt, dat de boodschap overkomt en zij er vervolgens zelf mee uit de voeten kunnen.

 

Welzijn:

Sinds januari 2018 ben ik projectleider en  van het implementeren van een nieuwe werkwijze (gebaseerd op positieve gezondheid, vergroten eigen regie en participatie, en werkend met de presentiebenadering en de methode opbouwwerk) bij Welzijn Dronten (Meerpaal). 

 

Zorg en welzijn:

Inmiddels richt ik me op toekomstige ontwikkeling van zorg en welzijn. Het is de kunst om nauw aan te sluiten bij de de doelgroepen(usercentered) en om in een snel veranderende tijd contact met ze te blijven houden. Het wordt een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat inwoners zelf het aanbod van publieke gezondheidszorg opzoeken en gebruiken. 

Zowel zorg als welzijn hebben een unieke manier van werken. Ik ben op zoek naar een vermenging van de manieren van denken vanuit deze twee domeinen.