Digitale innovatie in Zorg en Welzijn

 

Sinds 2017 volg ik de opleiding Digitale innovatie in Zorg en Welzijn aan de NHL/Stenden, een HBO Master. De wereld van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden, wordt de inzet van technologieën en digitale middelen zoals domotica, robotica, digitale platformen en online begeleiding steeds belangrijker. Ik sta graag aan de wieg van deze ontwikkelingen en in de masteropleiding leren we een brug te slaan tussen technologie en de sociale kant van deze ontwikkelingen.

Ik wordt getraind om een voortrekkersrol te nemen als ontwerper en regisseur van vernieuwingsprocesseneen en om een vertaling te maken naar een ontwerp, en onderbouw dit ontwerp door praktijkonderzoek. Met de knowhow vanuit de praktijk en de opleiding ben ik de verbinder en vertaler tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen.  En ik ben bekend met belangrijke elementen die nodig zijn voor de implementatie van een technologische of digitale innovatie. 

Kernwoorden van deze studie:

 • user centered design,
 • co-creatie tussen ontwerpers en gebruikers,
 • werken in een iteratief ontwerpproces,
 • design thinking, 
 • lo-fi prototyping,
 • agile werken,
 • signaleren en analyseren van de ontwikkelingen in het werkveld,
 • aansluiten bij zorg- en hulpverleningsdoelen,
 • implementeren in het sociale en organisatorische systeem 
 • betekenisvol bruikbaar en effectief ontwerpen en implementeren, 

Projecten waar ik aan deelneem:

 • Afstudeeronderzoek bij GGD Noord- en Oost- Gelderland. Onderwerp: Een digitale toepassing voor het vergorten van ouderbetrokkenheid bij de leefstijlles van groep 7. Contactpersoon binnen de GGD met betrekking tot mijn afstudeeronderzoek: Monique L'hoir. 
 • Actieonderzoek en persona's vanuit VWS: https://www.opaz.info/
 • Hacketon Mantelzorg en dementie, gemeente Ooststellingerwerf